428

Click to enlarge

LOT 428

SRBIJA U RATOVIMA (412 - 672)

Početna cena: € 20

1912. Pismo poslato od pripadnika Engleske misije u srpskoj vojsci frankirano sa 3 x 5 +10 p za Englesku sa žigom VRHOVNA KOMANDA. Korespodencija sa vojnim žigovima a sa poštanskim markma jeveoma retka. Dobar kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com