660

Click to enlarge

##

LOT 660

SRBIJA U RATOVIMA (412 - 672)

Početna cena: € 30

1945. Preporučeno pismo iz Pirota POŠTARINA PLAĆENA RUKOM sa cenzurom Pirot i banderolom, upućeno za Beograd. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com