676

Click to enlarge

LOT 676

CRNA GORA (673 - 798)

Početna cena: € 20

1877. Potvrda za TELEGRAM iz Risna za Gravosu, naplaćeno rukom 60 kr. uštampana vrednost od 5 kr sa telegrafskim žigom RISANO. Odličan kvalitet

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com