677

Click to enlarge

##

LOT 677

CRNA GORA (673 - 798)

Početna cena: € 20

1877. Potvrda za TELEGRAM iz Kotora za Sebenico, naplaćeno rukom 75 kr. uštampana vrednost od 5 kr sa telegrafskim žigom Cataro. Odličan kvalitet

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com