680

Click to enlarge

##

LOT 680

CRNA GORA (673 - 798)

Početna cena: € 30

1898. Žig Lojdove brodske pošte : LLOYD AUSTRIACO XXI na frankaturi od 2 X 1 h preko Kotora za Lunz u donjoj Austriji. Vrlo retka razglednica Konjica u Hercegovini. Odličan kvalitet

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com