684

Click to enlarge

#####

LOT 684

CRNA GORA (673 - 798)

Početna cena: € 650

PRODATO ZA € 900

*,**

1874/1921. KOMPLETNA PROŠIRENA ZBIRKA CRNE GORE. Sva izdanja kneževine i Kraljevine od prvog izdanja do poslednjeg pred Balkanske ratove. U prvom štampanju sve marke su sa originalnom punom gumom a marka od 25 nov. je bez falca. Drugo štampanje bazna serija a treće i četvrto u dva zupčanja 10 1/2 i 11 1/2. kao i preštanpana izdanja "štamparije" takodje u dva zupčanja na markama III i IV štampanja. Izdanje sa pretiskom "Ustav" je I/II preštampavanje serija a III preštampavanje su serije u sva 4 tipa uključujući IV vrlo redak tip. Sva kasnija izdanja su prisutna uključujući tipove pretiska (takodje i IV tip). Poro izdanjima i markama za potvrdu prijema (AR) završavaju se 1913. Crna Gora sa vlastitim izdanjima kao suverena država + izdanje u izbeglištvu 1921. GAETA Kvalitet maraka je odličan neke su bez falca a sve sa originalnom gumom. Retka prilika da je kompletno područje ponudjeno, vrlo povoljno.