1003

Click to enlarge

##

LOT 1003

BOSNA I HERCEGOVINA (799 - 1026)

Početna cena: € 160

**

1919. DVOSTRUKI I POMERENI PRETISAK, 2/6 h Nošnje, pomoćno izdanje novinskih maraka u četvercu sa dvostrukim i izrazito pomerenim pretiskom, ključna vrednost popularnih Točkica", Michel kat. €1000++, atest Fleck.Garancija aukcije, odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com