1091

Click to enlarge

LOT 1091

HRVATSKA (1027 - 1102)

Početna cena: € 45

PRODATO ZA € 45

1941. APRILSKI RAT : karta iz Osijeka poslata 19. aprila Jugoslavija je gubila rat koji je počeo 6. aprila. Upućeno za Ljubljanu koja je već imala nemačku mašinsku cenzuru. Odličan kvalitet.