1283

Click to enlarge

##

LOT 1283

-

Početna cena: € 220

1944. ŠIBENSKI PROVIZORIJ, dve franko marke iz serije Zrinjski i tri italijanske marke sa mašinskim pretiskom ND HRVATSKA i marka od 2 Kn za ratnu pomoć lokalno izdanje, na preporučenom pismu loko Šibenik, uz kompletu poštansku prijemnicu, sa R-nalepnicom izuzetna retkost, garancija aukcije, za svaku ozbiljnu zbirku Hrvatske i za italijansku poštansku istoriju. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com