1293

Click to enlarge

##

LOT 1293

-

Početna cena: € 120

1945. Atraktivno pismo splitskog provizorija , upućeno iz Šibenika preporučeno u Split, sa vojnom cenzurom. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com