1297

Click to enlarge

##

LOT 1297

-

Početna cena: € 340

PRODATO ZA € 420

**

1945. PROVIZORIJA SPLIT kompletna serija zatečenih hrvatskih maraka sa pretiskom Demokratska federativna Jugoslavija i petokraka. SVE VREDNOSTI NA SVIM POSTOJEĆIM PAPIRIMA, uključujući 3 tete beche para, 10 k/5 b na poroznom papiru, 10k/50 b na poroznom pap. 2k/3.5 k ofset papir, i td. Ukupno 26 vrednosti i tri para sa foto atestom Krstić. Ovakav komplet je vrlo teško sastaviti potrebne su godine pa je ovo neočekivana prilika. Atest KrstićOdličan kvalitet.