1339

Click to enlarge

LOT 1339

SLOVENIJA (1334 - 1506)

Početna cena: € 12

1917. Dve vokničke karte sa žigom Laibach - Ljubljana i sa uokvirenim cenzurnim žigom Zenzurirt KuK Laibach u crnoj odnosno plavoj boji. Upućene za Feldpost 370 na frontu. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com