1341

Click to enlarge

LOT 1341

SLOVENIJA (1334 - 1506)

Početna cena: € 40

PRODATO ZA € 110

1918. Karta iz Ivanca - Iswanzen poslata za Ludbreg poslata 26.11.1918. kada je ovo mesto kao i cela Slovenija bilo oslobodjeno od Austrougarske. Slovenski žig i marke još nisu bili u upotrebi. Veoma retka SHS korespodencija ovog malog mesta. Odličan kvalitet.