1419

Click to enlarge

##

LOT 1419

SLOVENIJA (1334 - 1506)

Početna cena: € 45

1919. KORUŠKA paketska sprovodnica (deo) sa žigom BLAJBURG sa slovenačkim mešanim izdanjima 2 X 20 vin austriska zaostala marka od 80 hel. za Kotičah Kotschach u Koruškoj AustrijaKorespodencija sa Slovenačkim SHS markama je vrlo retka sa ovog područja koje je plebiscitom postalo Austrija i ove marke su zabranjene. Redak poštanski primerak. Odličan kvalitet

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com