1458

Click to enlarge

##

LOT 1458

SLOVENIJA (1334 - 1506)

Početna cena: € 80

PRODATO ZA € 80

1945. Provizorna serija sa žigom TRIESTE upućena espres za Veneciju. Dolaz na poleđini. Odliččan kvalitet