1552

Click to enlarge

##############

LOT 1552

JUGOSLAVIJA i SRBIJA 1921 - 2023 (1551 - 1888)

Početna cena: € 1300

**

1921/1941. Komplet Kraljevine Jugoslavije u odličnom sakupljačkom kvalitetu, sva franko, prigodna, avionska, doplatna i porto izdanja. Sva izdanja bez falca. Dobra prilika za investiciju i početak specijalizovanja. Visok katalog.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com