1580

Click to enlarge

##

LOT 1580

JUGOSLAVIJA i SRBIJA 1921 - 2023 (1551 - 1888)

Početna cena: € 16

1922. Preporučeno pismo sa 4 X 1 d iz Sombora za Frankfurt. Na poleđini žigovi carinske kontrole u Drezdenu. Odličan kvalitet

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com