1699

Click to enlarge

LOT 1699

JUGOSLAVIJA i SRBIJA 1921 - 2023 (1551 - 1888)

Početna cena: € 35

PRODATO ZA € 40

E,**

1923. PORTO 5 din NEZUPČANA u odličnom kvalitetu. Poznato je samo malo ovakvih maraka.