1721

Click to enlarge

LOT 1721

JUGOSLAVIJA i SRBIJA 1921 - 2023 (1551 - 1888)

Početna cena: € 20

PRODATO ZA € 20

1922. Celina SHS izdanje upotrebljena u Beču sa austriskom frankaturom poslata preporučeno za Zemun. Dolazni žig. Neuobičajena upotreba. Odličan kvalitet