1723

Click to enlarge

LOT 1723

JUGOSLAVIJA i SRBIJA 1921 - 2023 (1551 - 1888)

Početna cena: € 18

1927. Zatečena ratna mađarska celina frankirana s 20 p SHS izdanje poslata preporučeno iz Mitroviće u Novi Sad. Odličan kvalitet

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com