1724

Click to enlarge

LOT 1724

JUGOSLAVIJA i SRBIJA 1921 - 2023 (1551 - 1888)

Početna cena: € 18

PRODATO ZA € 18

1930. Celina Ju. nedovoljno frankirana 1.50 d portirana u Češkoj sa 30 Kr portomarkom. Odličan kvalitet