1745

Click to enlarge

###

LOT 1745

JUGOSLAVIJA i SRBIJA 1921 - 2023 (1551 - 1888)

Početna cena: € 2100

**

1944/1972. ČETVERAC Komplet Jugoslavije u retko ODLIČNOM sakupljačkom kvalitetu, sva franko, prigodna, avionska, službena i porto izdanja svi blokovi 4 X. Dobra prilika za investiciju. Vrlo visok katalog. Težina maraka, listova i klasera/albuma ove zbirke je oko 5 Kg. Retko odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com