1845

Click to enlarge

LOT 1845

JUGOSLAVIJA i SRBIJA 1921 - 2023 (1551 - 1888)

Početna cena: € 22

E,**

2008. "FINA": sto godina svetske plivačke federacije: dva tabačića u sutisku proba sa spektrom boje sa odgovarajućim praznim poljima. Retko u ovoj formi odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com