1850

Click to enlarge

##

LOT 1850

JUGOSLAVIJA i SRBIJA 1921 - 2023 (1551 - 1888)

Početna cena: € 20

PRODATO ZA € 20

1946. 2 avionska pisma upućena iz Novog Sada i Stona u SAD, oba sa klučnom markom iz I serije partizani Tito 20 din. Odličan kvalitet.