1867

Click to enlarge

##

LOT 1867

JUGOSLAVIJA i SRBIJA 1921 - 2023 (1551 - 1888)

Početna cena: € 80

**

1971. Tuberkuloza - makedonsko izdanje iz 1971g. trojac sa abklačom na svakoj marci i 2 umesto 3 linije na poslednjoj. Verovatno unikat, odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com