1930

Click to enlarge

##

LOT 1930

STRANE ZEMLJE, MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1889 - 2230)

Početna cena: € 40

1916. Austrijski Levant, razglednica škole u Trebizondi, Turska upućena u Francusku.Dobar kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com