1931

Click to enlarge

LOT 1931

STRANE ZEMLJE, MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1889 - 2230)

Početna cena: € 55

1917. KARTA- DOKUMENT VOJNE MISIJE U PALESTINI TOKOM PRVOG SV. RATA : Karta Austrougarskog feldposta sa žigom A.O.K. MIL. MISS. dvojezičnim i žigom Director Aust. Ung Phlger...nes in Jerusalim poslata za Sonbor danas u Srbiji. Retkost za sakupljače stranih misija na teritoriji današnjeg Izraela. Dobar kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com