1970

Click to enlarge

##

LOT 1970

STRANE ZEMLJE, MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1889 - 2230)

Početna cena: € 22

1868/75. Dva pisma sa markama od 20 c Napoleom III i 30 c Ceres razne destinacije u Francuskoj. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com