1973

Click to enlarge

##

LOT 1973

STRANE ZEMLJE, MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1889 - 2230)

Početna cena: € 45

1906. Atraktivna razglednica Izmira francuskog Levanta, upućena iz Izmira u Kairo pod turskom upravom. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com