1975

Click to enlarge

LOT 1975

STRANE ZEMLJE, MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1889 - 2230)

Početna cena: € 420

**

1927. " STRASBOURG" Blok br. 2 Yvert 110 x 140 mm Kat. cena € 3500.- Odličan kvalitet bez falca. Jedna od najznačajnijih pozicija Francuske.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com