1991

Click to enlarge

##

LOT 1991

STRANE ZEMLJE, MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1889 - 2230)

Početna cena: € 30

1868. 2 pisma Belgije , prvo upućeno u Bilbao, Španiju, a drugo avionsko upućeno u Šopron, Mađarsku - šestobojac. Vrlo zanimljivo!

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com