2001

Click to enlarge

LOT 2001

STRANE ZEMLJE, MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1889 - 2230)

Početna cena: € 110

*

1930 Serija Ruski cepelini: dve vrednosti 40 i 80 kopejki populrna serija u zupčanju 10 1/2 Scott katalog C-12 i C-13. Prilika za kompletiranje. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com