2004

Click to enlarge

##

LOT 2004

STRANE ZEMLJE, MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1889 - 2230)

Početna cena: € 30

1876. Preporučeno vrednosno pismo upućeno iz Vićence u Palermo, Italija. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com