2011

Click to enlarge

##

LOT 2011

STRANE ZEMLJE, MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1889 - 2230)

Početna cena: € 90

PRODATO ZA € 90

1908. Razglednica iz Soluna sa odgovarajućom dvostrukom frankaturom 2x5 (jedna na poleđini) sa dvojezičnim Ottomanskim žigom SALONICO preko PORT SAID AMNBULANCE, za Kinu, tranzit TIEN CIN , za Cunglangceng. Svi žigovi napred. Interesantan poštanski objekat. Korespodencija za Kinu iz Otomanskog carstva je izuzetno retka. Odličan kvalitet.