2025

Click to enlarge

##

LOT 2025

STRANE ZEMLJE, MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1889 - 2230)

Početna cena: € 16

1918. 2 razglednice s motivom albanske narodne nošnje, upućene iz Skadra pod austrijskom upravom u Segedin, Mađarska. Dobar kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com