2211

Click to enlarge

LOT 2211

STRANE ZEMLJE, MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1889 - 2230)

Početna cena: € 20

1959. Mauritius - USA, atraktivno četvorobojno pismo poslato za Kaliforniju Doly City. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com