Search by keywords

Search by lot number

Page: ‹‹‹12345››› of 5

LOTS from 410 to 450

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 430

430
1916. DOPISNA KARTA PRETVORENA U NEMAČKU FELDPOST KARTU, poslata iz nemačke 103. Pešačke divizije za Altonu kod Hamburga, odličan kvalitet.
1916 POSTAL CARD TRANSFERRED INTO GERMAN FELDPOST CARD, sent from German 103rd Infantry Division to Altona near Hamburg, very fine.
Number of visitation: 1252

LOT 431

431

1916/18. ARANĐELOVAC, LAJKOVAC i BELGRAD/II tri žiga austrijskih pošta u Srbiji u odličnom / luksuznom kvalitetu na tri feldpost karte. 

1916. Petar 10 p dop. karta upotrebljena kao nemačka vojnička karta upućena iz Knjaževca preko feldposta 239, sa žigom feldposta, retka celina, upotrebljena poznata u malom broju primeraka.

1917. Franja 3 h na 8 h feldpost karti upućenoj iz Kraljeva preko ženevskog Crvenog Krsta, sa austrijskom i dolaznom srpskom cenzuriom.

1916/18 ARANDJELOVAC, LAJKOVAC and BELGRAD/II three Austrian post offices in Serbia cancels, very fine/Lux, on three feldpost cards.

1916 Petar 10 p postal card used as German military card sent from Knjazevac via feldpost 239, with feldpost cancel.

1917 Franz 3 h on 8 h feldpost card sent from Kraljevo via Geneva Red Cross to Thessalonica, with Austrian and arrival Serbian censor marks.

Number of visitation: 1343 Please make your bid

LOT 432

432
1916. FRANJA 10 kr SA KOSIM PRETISKOM SERBIEN ORIGINALNO ŽIGOSANA, korišćena je samo na vrednosnim pismima ključna vrednost vrlo retko upotrebljena, prilika za kompletiranje odličan kvalitet.
1916 FRANZ 10 KR WITH SLANTING SERBIEN OVERPRINT ORIGINALLY CANCELLED, used only on money letters key value very rarely used, opportunity for completion, very fine.
Number of visitation: 1325 Please make your bid

LOT 433

433
1916/17. ZAROBLJENIČKA KORESPONDENCIJA 3 KARTE jedna IZ BEOGRADA ZA KOSOVO: karte su sa odgovarajućim austijskim cenzurama upućene preko Srpskog Crvenog krsta, interesantan izbor.
1916/17 POW CORRESPONDENCE 3 CARDS 1 FROM BELGRADE TO KOSOVO: cards with appropriate Austrian censor marks sent via Serbian Red Cross, interesting choice.
Number of visitation: 1359 Please make your bid

LOT 434

434
1916. KOSI SERBIEN, 5 h Franja, II pomoćno izdanje na karti iz Šapca za Cegled Varoš.
1916 SLANTING SERBIEN, 5 h Franz, 2nd provisional issue on card from Sabac to Cegled Varos.
Number of visitation: 1325 Please make your bid

LOT 435

435

1916. FP 176 žig nemačke vojne pošte u Srbiji na razglednici sa motivom Ćuprije upućenom za Chemnitz sa formacijskim žigom železničke komande.
1916 FP 176 German military post office in Serbia cancel on picture postcard with Cuprija motif sent to Chemnitz with railway headquarters formation cancel.

Number of visitation: 1290

LOT 436

436

1916/17. Četiri vojničkih pisama - jedno preporučeno sa žigovima VELIKA PLANA, MLADENOVAC, VALJEVO i BELGRAD / II a sa greškom BEZ DATUMA, odličan izbor.

1916. Preporučeno pismo prve stope težine poslato iz Beograda za Prag, ispravno frankirano sa 40 h K.u.K. feldpost izdanjem : 15 h za preporuku prve stope težine ) i 25h tarifa za preporuku.

 1916. Vojnička karta upućena iz austrijskog feldposta FP 131 u Beogradu za Hodony, Mađarska, sa žigom feldposta i formacijskim žigom.

1916/17 Four letters - one registered with VELIKA PLANA, MLADENOVAC, VALJEVO AND BELGRAD/II a cancels with error WITHOUT DATE, good choice.

1916 R - letter, 1st weight tier, sent from Belgrade to Prag, correctly franked with 40 H - K.u.K. Feldpost stamps: 15 H - for a letter ( 1st weight tier ), 25 H - tariff for a registered service.

1916 Military card sent from Austrian feldpost FP 131 in Belgrade to Hodony, Hungary, with feldpost cancel and formation cancel.

Number of visitation: 1143 Please make your bid

LOT 437

437
**
1916. KOMPLETNA SERIJA SA KOSIM PRETISKOM SERBIEN: bez falca uključivši 10 kr ključna marka.
1916 COMPLETE SET WITH SLANTING OVERPRINT SERBIEN: without hinge including 10 kr key stamp.
Number of visitation: 1120 Please make your bid

LOT 438

438
1916. KRALJ PETAR MADJARSKA ANTISRPSKA PROPAGANDA, I-.
Number of visitation: 1133

LOT 439

439
1917. SRPSKA DOPISNA KARTA 5 p SA 10 p POSLATA KAO VOJNIČKA KARTA NEMAČKIH OKUPACIONIH TRUPA SA ŽIGOVIMA DEUTSCHE FELDPOST UPUĆENA ZA NEMAČKU SA ODGOVARAJUĆOM CENZUROM.
1917 SERBIAN POSTAL CARD 5 P WITH 10 P SENT AS GERMAN OCCUPATION TROOPS MILITARY CARD WITH DEUTSCHE FELDPOST CANCELS SENT TO GERMANY WITH APPROPRIATE CENSOR MARK.
Number of visitation: 1140 Please make your bid

Page: ‹‹‹12345››› of 5

Back to INDEX page