Search by keywords

Search by lot number

Page: ‹‹‹12345678910››› of 10

LOTS from 1407 to 1497

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 1417

1417
**

1945. ZAGREBAČKI PROVIZORIJ, 8 x 60 k, 22 x 80 k, 15 x 160 k i 6 x 400 k, dosta raznih sitnih grešaka u pretisku, interesantan lot za istraživače.

1945. PROBOJNI PRETISAK, pojedinačna marka i dva četverca zagrebačkog provizorija.

1945 ZAGREB PROVISORIUM, 8x60 k, 22x80 k. 15x160 k and 6x400 k, many minor overprint errors, interesting lot for researchers.

1945 OFFSET OVERPRINT, separate stamp and two bloks of four Zagreb provisorium.

Number of visitation: 539 Please make your bid

LOT 1418

1418
1945. REDAK FORMULAR VOJNA DOPISNICA SA POŠTANSKIM ŽIGOM KUTINA, upućena za Srbiju. Ovako upotrebljenih formulara je poznat vrlo mali broj. Odličan kvalitet.
1945 RARE FORM MILITARY POSTAL CARD WITH POSTAL CANCEL KUTINA in Croatia send to Serbia. Such used forms only known from this area. Very fine.
Number of visitation: 555

LOT 1419

1419
**
1945. SPLIT POROZAN PAPIR: četverac 10/1 kn provizorno izdanje na ređem poroznom papiru. Odličan kvalitet.
1945 SPLIT POROUS PAPER: block of four 10/1 kn provisional issue with overprint on rarer porous paper. Very fine.
Number of visitation: 553

LOT 1420

1420
**

1945. SPLIT POROZAN PAPIR: četverac 10/0.75 kn provizorno izdanje na ređem poroznom papiru. Odličan kvalitet.
1945 SPLIT POROUS PAPER: block of four 10/0.75 kn provisional issue with overprint on rarer porous paper. Very fine.

Number of visitation: 490

LOT 1421

1421
**

1945. SPLIT POROZAN PAPIR: četverac 20/3 kn provizorno izdanje na ređem poroznom papiru. Odličan kvalitet.
1945 SPLIT POROUS PAPER: block of four 20/3 kn provisional issue with overprint on rarer porous paper. Very fine.

Number of visitation: 491

LOT 1422

1422
1945, oktobar, karta međunarodnog Crvenog krsta sa crvenim žigovima regionalnim istarskim, hrvatskim i jugoslovenskim međunarodnim. Poslata iz PAZINA ratnom zarobljeniku Pulich Giovanni u Goy u Engleskoj. Deo za odgovor nije upotrebljen. Jedinstveni posleratni poštanski dokument Istarskog područja. Pošto je Italija kapitulirala, Pazin su u septembru 1943. zauzeli istarski partizani. Uz taj grad se spominju Pazinske odluke - KPH organizuje telo koje je nazvala 'Pokrajinski NOO za Istru'. Broj Hrvata koji su učestvovali na strani Musolinija je bio veoma mali pa je ova zarobljenička karta retkost područja. Odličan kvalitet.
1945 October, POW card international red cross with three marks in red, local Istrian, Croatian and Yugoslav international, send from PAZIN to POW Pulich Giovanni to POW camp Goy in UK. Reply part was not used. Exceptional after war postal document of Istria teritory. After Italian capitulation 1943 Pazin was liberated by partisans making certain decisions. Pazin comunists proclamed territorial people's committee for Istria recognised by foreign powers in 1947. Croats serving in Musolini's regime where minor, so this POW card is rarity of Istrian region. Very fine.
Number of visitation: 686 Please make your bid

LOT 1423

1423
**
1945. RIJEČKI PROVIZORIJ, OBRNUTI PRETISAK, 4 Lit/1 Lit Rep. Sociala sa obrnutim pretiskom, pomoćno izdanje za Rijeku.
1945 RIJEKA PROVISORIUM, INVERTED OVERPRINT, 4 Lit/1 Lit Rep. Sociala with inverted overprint, provisional issue for Rijeka.
Number of visitation: 657 Please make your bid

LOT 1424

1424
**
1945. ADMINISTRATIVNA TAKSA, osam vrednosti izdanja italijanske uprave u Riječko-kupskoj oblasti sa ručnim pretiskom zvezde petokrake u crvenoj boji.
1945 ADMINISTRATIVE TAX STAMP, eight denominations, issue of Italian administration in Rijeka-Kupa area with hand-made star overprint in red.
Number of visitation: 660 Please make your bid

LOT 1425

1425

1945. ISTARSKI PROVIZORIJ, šest vrednosti, lokalno pomoćno izdanje za Istru, na italijanskoj dop. karti sa žigom POLA No 1/LARGO OBERDAN.
1945 ISTRIA PROVISORIUM, six denominations, local provisional issue for Istria, on Italian postal card with POLA No 1/LARGO OBERDAN cancel.

Number of visitation: 665

LOT 1426

1426
1945. ISTARSKI PROVIZORIJ, devet vrednosti, lokalno pomoćno izdanje za Istru, na dva koverta sa žigom POLA No 1/LARGO OBERDAN.
1945 ISTRIA PROVISORIUM, nine denominations, local provisional issue for Istria, on two covers with POLA No 1/LARGO OBERDAN cancel.
Number of visitation: 653 Please make your bid

Page: ‹‹‹12345678910››› of 10

Back to INDEX page