Search by keywords

Search by lot number

LOTS from 13 to 19

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 13

13
1875. POTVRDA ZA TELEGRAM upućen iz Turske za Aleksinac. naplaćena taksa za 30 reči 1.50 Fr. Odličan kvalitet.
1875 RECEIPT FOR PAID TELEGRAPH send from Turkey to Aleksinac in Serbia for 30 words 1.50 Fr. Very fine.
Number of visitation: 272 Please make your bid

LOT 14

14
1884. TELEGRAM iz srpskog konzulata u Skoplju sa turskim telegrafskim žigom USKUB upućen za Beograd sa tekstom "NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ, NAMESNICI I MINISTRI VRATILI SU SE JUČE..." Prilika za sakupljače turskih žigova na zapadnom Balkanu i poštanske istorije. Odličan kvalitet.
1884 TELEGRAM from the Serbian Consulate in Skopje with the Turkish telegraphic cancel USKUB sent to Belgrade with the text "HIS MAJESTY THE KING GOVERNORS AND MINISTERS RETURNED YESTERDAY ..." Opportunity for collectors of postal history and Turkish cancellations in the Western Balkans, very fine.
Number of visitation: 270 Please make your bid

LOT 15

15
1838. Pismo iz KARANTINA RAČANSKOG, visokoj Knjaževskoj Srpskoj kancelariji vrhovnom nadzirateljstvu Karantina u Kragujevcu. Odličan kvalitet, za poštansku istoriju KARANTINSKE TEME SRBIJE.
1838 Letter from QUARANTIN RACA to high Principaty of Serbia office to Supreme Supervise of all quarantines in Serbia, send to Kragujevac. Very fine, for postale history of QUARANTINE TOPIC.
Number of visitation: 269 Please make your bid

LOT 16

16
Lit
2018. SRPSKI KARANTINI : Studija sanitarnog kordona i dezifekcione pošte Srbije, tvrd povez, dvojezično Engleski-Srpski, ilustrovani katalog sa popisom svih karantina koji su okruživali i štitili Srbiju od kuge od 1727. do 1880. sa slikama svih postojećih žigova koji su se koristili na pismima prilikom dezinfekcije. Autor Slobodan Šotra, saradnik Srpske Akademije nauka i član SFS-a.
2018 SERBIAN QUARANTIN STATIONS : Study of Sanitary cordon and desinfection post of Serbia, hard cover, bilingual English- Serbian, ilustrated catalog with register of all quarantin stations surrounded and protect Serbia from plague from 1727 to 1880, ilustrated of all exhisting marks used on letters during desinfection. Author Slobodan Sotra associate of Serbian science Academy and member of UFS.
Number of visitation: 263 Please make your bid

LOT 17

17
1842. Štafetno pismo iz Valjeva za Užice sa rukopisnim Valjevom, rukopisnom Brusnicom i rukopisnim Čačkom na poleđini, retko, odličan kvalitet. 1855. RUKOPISNA POŠTARINA 1 groša na naplaćenom preporučenom pismu težine 2 drama upućenom iz Beograda za Kragujevac. 1890. Službeno pismo suda u Aleksincu poslato za Beograd u gornjem levom uglu je ljubičasti žig Aleksinačkog okružnog suda, a u desnom uglu okrugli žig Aleksinačke pošte sa datumom bez godine ( vrlo retko upoptrebljavan tip ), dolazni žig na poleđini.
1842 Express letter from Valjevo to Uzice with Valjevo, Brusnica and Cacak pen cancels on back, rare, very fine. 1855 HANDWRITTEN POSTAGE 1/2 Groschen on postage paid registered letter 2 drams weight sent from Belgrade to Kragujevac. 1890 Official letter Aleksinac court to Belgrade. In upper left corner is handstamp of Aleksinac county court and in upper right corner is circled handstamp Aleksinac with vertically aligned date. Both handstamp are red - violet color. Back arrival handstamp Belgrade.
Number of visitation: 306 Please make your bid

LOT 18

18
1844. REDAK žig BEOGRAD 27 x 4 mm u dolazu pisma upućenog iz ŠAPCA. Ovaj žig Beograda je kratko bio u upotrebi poznat je na svega nekoliko pisama JEDINI POZNAT KAO DOLAZNI žig. Odličan kvalitet, foto atest Velićković. Ex Janjić.
1844 RARE Cancel BEOGRAD (Belgrade) dimensions 27 X 4 mm in ARRIVAL letter from SABAC. This cancel, Belgrade was in use for a very short time and only a few letters are known. THE ONLY KNOWN AS ARRIVAL CANCEL. very fine, photo certificate Velickovic, Ex Mr. Janjic.
Number of visitation: 301 Please make your bid

LOT 19

19
1850. Pismo Ministarstva (Popečateljstva) unutrašnjih dela sa potpisom slavnog ministra Ilije GARAŠANINA poslato loko upravi POŠTA u Beograd sa atraktivnim voštanim žigom na poleđini. Originalni potpis ministra Garašanina je vrlo redak. Odličan kvalitet.
1850 Letter of Ministry of Interior (Popecateljstvo) wit signature of famous Ministry Ilija GARASANIN send loco to the POST AUTHORITY in Belgrade with attractive wax seal on the back. Original signature of minister Garasanin is very rare. Very fine.
Number of visitation: 301 Please make your bid

Back to INDEX page