Search by keywords

Search by lot number

LOTS from 15 to 16

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 15

15
1838. Pismo iz KARANTINA RAČANSKOG, visokoj Knjaževskoj Srpskoj kancelariji vrhovnom nadzirateljstvu Karantina u Kragujevcu. Odličan kvalitet, za poštansku istoriju KARANTINSKE TEME SRBIJE.
1838 Letter from QUARANTIN RACA to high Principaty of Serbia office to Supreme Supervise of all quarantines in Serbia, send to Kragujevac. Very fine, for postale history of QUARANTINE TOPIC.
Number of visitation: 640 Please make your bid

LOT 16

16
Lit
2018. SRPSKI KARANTINI : Studija sanitarnog kordona i dezifekcione pošte Srbije, tvrd povez, dvojezično Engleski-Srpski, ilustrovani katalog sa popisom svih karantina koji su okruživali i štitili Srbiju od kuge od 1727. do 1880. sa slikama svih postojećih žigova koji su se koristili na pismima prilikom dezinfekcije. Autor Slobodan Šotra, saradnik Srpske Akademije nauka i član SFS-a.
2018 SERBIAN QUARANTIN STATIONS : Study of Sanitary cordon and desinfection post of Serbia, hard cover, bilingual English- Serbian, ilustrated catalog with register of all quarantin stations surrounded and protect Serbia from plague from 1727 to 1880, ilustrated of all exhisting marks used on letters during desinfection. Author Slobodan Sotra associate of Serbian science Academy and member of UFS.
Number of visitation: 645

Back to INDEX page