Search by keywords

Search by lot number

Page: 12››› of 2

LOTS from 611 to 621

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 611

611
*
1915. VLADARI SAVEZNICI UKLJUČUJUĆI KRALJA PETRA, retko AMERIČKO IZDANJE, I-
Number of visitation: 185 Please make your bid

LOT 612

612
*
1915. VLADARI SAVEZNICI UKLJUČUJUĆI KRALJA PETRA i NIKOLU, FRANCUSKO IZDANJE IZDANJE, I-
Number of visitation: 190 Please make your bid

LOT 613

613
*
1915. VLADARI SAVEZNICI UKLJUČUJUĆI KRALJA PETRA i NIKOLU, FRANCUSKO IZDANJE IZDANJE, I-
Number of visitation: 178 Please make your bid

LOT 614

614
1915. Zatvorena vojnička dopisna karta sa retkim žigom KONJIČKI DIVIZION - NARODNE VOJSKE- PREGLEDANO, sa cenzurom "vojnom kontrolom pregledamo" za Solun. Redak srpski formaciski žig.
1915 Closed military card with rare military cancel CAVALRY DIVISION - PEOPLES ARMY - EXEMINED, with censor mark "exemined by military control, all in violet, send to Solun. Rare Serbian formative milit. cancel.
Number of visitation: 177 Please make your bid

LOT 615

615

1915. GLAVNI ŠTAB VRHOVNE KOMANDE, 9. juni, formaciski žig u retkoj crvenoj boji i okrugli crni žig sa datumom VRHOVNE KOMANDE, posalato za Požarevac.

1915. Celina retko upotreblen formular 5 p iz Ćuprije za Žućevac sa dvoredom ljubičastom vojnom cenzurom.

1915 HEAD QUARTERS OF THE SUPREME COMMAND June 9. Unit's cachet in rare red color, circular black milit.post strike SUPREME COMAND, to Pozarevac.

1915 Stationery rarely used form 5 p from Cuprija to Zuzevac with two line violet military censur.

Number of visitation: 182 Please make your bid

LOT 616

616
1915. VOJNA POŠTA TIMOČKE DIVIZIJE II poziva, na zvaničnoj poštanskoj uputnici 25 p redak žig sa početka I Sv. rata, punca Krstić.
1915 MILITARY POST: TIMOK DIVISION SECOND CALL, on official money order 25 p, rare cancellation from beginning of WW I. Examiners sign Krstic.
Number of visitation: 191 Please make your bid

LOT 617

617
1914, VOJNA POŠTA ŠTIP, iz štaba divizije, karta za Požarevac 1915. Zarobljenička karta iz Beograda zarobljeniku u vojnoj bolnici u Budimpešti sa tranzitnim žigom Soluna, neuobičajna ratna destinacija. 1915. Dve karte iz Niša i Skoplja sa raznim vojnim cenzurama sanitetskoj komandi u Prahovo i vojnoj bolnici u Lapovo, doktoru Atanasijeviću koji je prekomandovan na front u II puk u Prahovu.
1914 MILITARI POST STIP, FROM HEDQARTERS of the Division send to Pozarevac. 1915 POW card from Belgrade to prisoner of war in military hospital in Budapest, with Thessalonica transit cancel, unusual war destination. 1915 Two cards from Nis and Skoplje with dif. censor marks to sanitetic comand in Prahovo and military hospital in Lapovo to Dr Atanasijevic, reassigned to front line in Second Regiment in Prahovo.
Number of visitation: 193 Please make your bid

LOT 618

618

1915. Petar 5 p dop. karta sa poštanskim žigom PRIŠTINA za Beograd sa retkim troredim cenzurnim žigom Prištine u odličnom kvalitetu.

1915. GADŽIN HAN / SR. NIŠKI žig opštinske pošte na 5 p dop. korti upotrebljenoj kao zarobljenička karta za Aszod, Mađarska, vraćenoj pošiljaocu sa srpskom i austrijskom cenzurom.

1915 Petar 5 p postal card with post office cancel PRISTINA to Belgrade with rare three-line Pristina censorship cancel, very fine.

1915 GADZIN HAN/SR. NISKI municipal post office cancel on 5 p postal card used as POW card to Aszod, Hungary, returned to sender with Serbian and Austrian censor mark.

Number of visitation: 195 Please make your bid

LOT 619

619
1915. VOJNA POŠTA TIMOČKE DIVIZIJE II poziva, na zvaničnoj poštanskoj uputnici 25 p redak žig sa početka I Sv. rata.
1915 MILITARY POST: TIMOK DIVISION SECOND CALL, on official money order 25 p, rare cancellation from beginning of WW I.
Number of visitation: 193 Please make your bid

LOT 620

620
1915. VOJNA POŠTA DRINSKE DIVIZIJE II poziva, na zvaničnoj poštanskoj uputnici 25 p redak žig sa početka I Sv. rata, punca Krstić.
1915 MILITARY POST: DRINA DIVISION SECOND CALL, on official money order 25 p, rare cancellation from beginning of WW I. Examiners sign Krstic.
Number of visitation: 191 Please make your bid

Page: 12››› of 2

Back to INDEX page