Search by keywords

Search by lot number

LOTS from 616 to 621

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 616

616
1915. VOJNA POŠTA TIMOČKE DIVIZIJE II poziva, na zvaničnoj poštanskoj uputnici 25 p redak žig sa početka I Sv. rata, punca Krstić.
1915 MILITARY POST: TIMOK DIVISION SECOND CALL, on official money order 25 p, rare cancellation from beginning of WW I. Examiners sign Krstic.
Number of visitation: 188 Please make your bid

LOT 617

617
1914, VOJNA POŠTA ŠTIP, iz štaba divizije, karta za Požarevac 1915. Zarobljenička karta iz Beograda zarobljeniku u vojnoj bolnici u Budimpešti sa tranzitnim žigom Soluna, neuobičajna ratna destinacija. 1915. Dve karte iz Niša i Skoplja sa raznim vojnim cenzurama sanitetskoj komandi u Prahovo i vojnoj bolnici u Lapovo, doktoru Atanasijeviću koji je prekomandovan na front u II puk u Prahovu.
1914 MILITARI POST STIP, FROM HEDQARTERS of the Division send to Pozarevac. 1915 POW card from Belgrade to prisoner of war in military hospital in Budapest, with Thessalonica transit cancel, unusual war destination. 1915 Two cards from Nis and Skoplje with dif. censor marks to sanitetic comand in Prahovo and military hospital in Lapovo to Dr Atanasijevic, reassigned to front line in Second Regiment in Prahovo.
Number of visitation: 190 Please make your bid

LOT 618

618

1915. Petar 5 p dop. karta sa poštanskim žigom PRIŠTINA za Beograd sa retkim troredim cenzurnim žigom Prištine u odličnom kvalitetu.

1915. GADŽIN HAN / SR. NIŠKI žig opštinske pošte na 5 p dop. korti upotrebljenoj kao zarobljenička karta za Aszod, Mađarska, vraćenoj pošiljaocu sa srpskom i austrijskom cenzurom.

1915 Petar 5 p postal card with post office cancel PRISTINA to Belgrade with rare three-line Pristina censorship cancel, very fine.

1915 GADZIN HAN/SR. NISKI municipal post office cancel on 5 p postal card used as POW card to Aszod, Hungary, returned to sender with Serbian and Austrian censor mark.

Number of visitation: 189 Please make your bid

LOT 619

619
1915. VOJNA POŠTA TIMOČKE DIVIZIJE II poziva, na zvaničnoj poštanskoj uputnici 25 p redak žig sa početka I Sv. rata.
1915 MILITARY POST: TIMOK DIVISION SECOND CALL, on official money order 25 p, rare cancellation from beginning of WW I.
Number of visitation: 190 Please make your bid

LOT 620

620
1915. VOJNA POŠTA DRINSKE DIVIZIJE II poziva, na zvaničnoj poštanskoj uputnici 25 p redak žig sa početka I Sv. rata, punca Krstić.
1915 MILITARY POST: DRINA DIVISION SECOND CALL, on official money order 25 p, rare cancellation from beginning of WW I. Examiners sign Krstic.
Number of visitation: 188 Please make your bid

LOT 621

621
1915. VOJNA POŠTA KOMBINOVANE DIVIZIJE, na zvaničnoj poštanskoj uputnici 25 p redak žig sa početka I Sv. rata, punca Krstić.
1915 MILITARY POST: DRINA DIVISION, on official money order 25 p, rare cancellation from beginning of WW I. Examiners sign Krstic.
Number of visitation: 185 Please make your bid

Back to INDEX page