Search by keywords

Search by lot number

LOTS from 695 to 700

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 695

695
1919. Tri italijanske karte upućene iz Torina za G. Milanovac sa odgovarajućim cenzurama u crnoj i crvenoj boji. 1920. PRIBOJ: Razgl. sa 30 vin. Verigar iz Rume za Priboj sa dol. žigom Vojna Pošta. PRIBOJ. Sandžak. 1920. Vojnička karta za Pleternicu kod Požege sa formacijskim troredim žigom KOMANDA / KOSOVSKE DIVIZISKE OBLASTI / No...u plavoj i žigom Prištine u ljubičastoj boji, veoma retko, atest Veličković 1920. VALJEVO - MLADENOVAC IV žig putujuće pošte na karti iz Aranđelovca za Beograd.
1919 Three Italian cards sent from Torino to Gornji Milanovac with appropriate censor marks in black and red. 1920 Picture postcard with 30 vin "Chain Breakers" from Ruma to Priboj, VP.PRIBOJ. (Millitary post PRIBOJ) Sandzak arr cds. 1920 Military card to Pleternica near Pozega with formation three-line KOMANDA/KOSOVSKE DIVIZIJSKE OBLASTI/No... (Kosovo division area headquarterts) cancel in blue and Pristina cancel in violet-red, very rare, certificate Velickovic. 1920 VALJEVO - MLADENOVAC IV traveling post office cancel on postal card from Arandjelovac to Belgrade.
Number of visitation: 196 Please make your bid

LOT 696

696
1919. VOJNA POŠTA BR. 414: karta poslata iz Alibunara sa ljubičastim cenzurnim žigom II divizije koja je oslobodila Vojvodinu i ostala stacionirana. Dolazni žig Svilajinac.
1919 MILITARY POST NO. 414 : the card from Alibunar with violet censor mark II Division which liberated Vojvodina (nort part of Serbia) and stioned there about one year. Arr CDS Svilajinac.
Number of visitation: 191 Please make your bid

LOT 697

697
*
1919. ZASTAVE Saveznika uključujući Srpsku zastavu GLORIA VICTORIBUS (SLAVA POBEDNICIMA) I-
Number of visitation: 173 Please make your bid

LOT 698

698
*
1919. Heroji: Gavrilo Princip i Vladimir Gaćinović ED: PROSVJETA ČIKAGO I-
Number of visitation: 160 Please make your bid

LOT 699

699
1914. MAPA i NACIONALNE ZASTAVE EVROPE POČETKOM I Sv. RATA SA SRBIJOM, I-
Number of visitation: 166 Please make your bid

LOT 700

700
1915. SREĆNA NOVA GODINA SA SRBINOM U UNIFORMI SA ZASTAVOM, I-
Number of visitation: 168 Please make your bid

Back to INDEX page