5

Click to enlarge

LOT 5

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 600

PRODATO ZA € 800

1855. SRPSKI KARANTIN RAČA: Pismo sa predfilatelističkim otomanskim žigom Sarajevo, preko srpskog KARANTINA U RAČI, CRNI KARANTINSKI ŽIG NA POLEĐINI, upućeno preko srpske pošte, predfilatelistički poštanski žig KAR (ANTIN) RAČA, upućeno za Smederevo. Jedno od tri poznatih pisama sa crnim žigom KARANTINA RAČA. Spada u svetske retkosti karantinske pošte. Jedinstvena prilika za vrhunskog sakupljača. Ex P. Antić, zbirka nagrađna višestrukim velikim zlatom. Odličan kvalitet