9

Click to enlarge

##

LOT 9

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 40

Lit

2018. SRPSKI KARANTINI : Studija sanitarnog kordona i dezifekcione pošte Srbije, ilustrovani katalog sa popisom svih karantina koji su okruživali i štitili Srbiju od kuge od 1727. do 1880. sa slikama svih postojećih žigova koji su se koristili na pismima prilikom dezinfekcije. Autor Slobodan Šotra, saradnik Srpske Akademije nauka i član SFS-a.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com