803

Click to enlarge

##

LOT 803

BOSNA I HERCEGOVINA (799 - 1026)

Početna cena: € 95

1860. PRETEČA: Pismo iz Bosanskog Broda poslato preko austriske pošte BROD (u Slavoniji) sa kompletnim tekstom frankirano markom od 15 kr upućeno Aleksandru Kovačeviću u Trst sa dolaznim žigom. Odličan kvalitet

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com