1894

Click to enlarge

##

LOT 1894

STRANE ZEMLJE, MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1889 - 2230)

Početna cena: € 16

1912. Razglednica Smirne upućena nemačkom konzularnom poštom 10 pf sa pretiskom 10 Centimes sa žigom SMYRNA DEUTSCH POST upućena za Chemnitz. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com