82

Click to enlarge

##

LOT 82

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 320

*

1866. Bečka 20 para No. 2 sa punom originalnom gumom sveža boja u odličnom kvalitetu. Prilika za kompletiranje ozbiljne zbirke. Mi kat. 1700 €. Foto atest Krstić

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com