1744

Click to enlarge

LOT 1744

JUGOSLAVIJA i SRBIJA 1921 - 2023 (1551 - 1888)

Početna cena: € 85

Doc

1938. Kompletna knjižica STRUČNI SAVEZ POMORACA JUGOSLAVOJE. Izdata u Splitu i overena sa taksama uplaćenim za članstvo za 1938. i 1939. Crvene takse sa natpisom S.S.D.J. Split. Redak možda jedini poznat formular. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com