1748

Click to enlarge

#####

LOT 1748

JUGOSLAVIJA i SRBIJA 1921 - 2023 (1551 - 1888)

Početna cena: € 400

**

1944/78. Kompletna Jugoslavija na Lindner listovima (do 1962. dalje u albumu) sa svim franko prigodnim, porto, crveni krst delimično specijalizovana po papirima i zupeanjima. Prilika za povoljnu nabavku. Visoka kataloška vrednost. Odličan kvalitet

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com